ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 12 มอ.

UploadImage

มาอีกโครงการแล้วนะค่ะ ค่ายทันตแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้และค้นหาความจริงกับอาชีพทันตแพทย์ ใช่ไม่ใช่ ลองสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมค้นหาความชอบดูนะค่ะ

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 12
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


จำนวนเปิดรับ
                รับจำนวน  120คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
                - เป็นนักเรียนชั้น ม.ปลาย สายวิทย์ เท่านั้น
                - เป็นผู้มีความสนใจในวิชาชีพทันตแพทย์

วิธีการสมัคร
 - กรอกข้อมูลในใบสมัครตามความจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายบนใบสมัครให้เรียบร้อย ด้วยลวดเย็บกระดาษ (แม็กซ์)
                โดย  รูปแรกติดในกรอบที่เขียนว่า “รูปถ่าย 3x4ซม.”ที่มุมขวาบน
                      รูปที่สองให้แนบมาพร้อมกับใบสมัครพร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย
** หมายเหตุ ถ้าหลักฐานและข้อมูลการสมัครไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น
       ส่งใบสมัครมายังชื่อและที่อยู่ด้านล่าง
               
                    นทพ.ธนรุจ  ตั้งคำ
                    สโมสรนักศึกษานักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                    ตู้ปณ.17ที่ทำการไปรษณีย์ คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
**หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม  2554 ( ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ )**
 
 UploadImage
ตารางกำหนดการ

2-22มิถุนายน 2554 เตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ได้แก่ โปสเตอร์, ใบสมัคร,รายละเอียดโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์
23มิถุนายน-6กรกฎาคม 2554
 
ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์พร้อมใบสมัครไปตามโรงเรียนต่างๆเฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้และประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
1สิงหาคม 2554 กำหนดส่งใบสมัครกลับเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 120 คน
20สิงหาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 คนทาง
เว็บไซต์  www.2bdent.psu.ac.th
20 สิงหาคม - 2กันยายน 2554 กำหนดส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
15กันยายน 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
22-24ตุลาคม 2554 วันจัด “ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 12”
28ตุลาคม-21พฤศจิกายน 2554 ประเมินโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
นทพ.ธนรุจ  ตั้งคำ โทรศัพท์หมายเลข 083-1819499
หรือ เว็บไซต์ www.2bdent.psu.ac.th

น้องๆคนไหนที่สนใจอยากเป็นทันตแพทย์สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารของโครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวนะค่ะ  อย่าลืมหมดเขต ส่งใบสมัครวันที่ 1 สิงหาคมนี้นะค่ะ