ติวเพิ่ม O-Net

ลองมาทำโจทย์กัน
ครูพี่อิง  ใจดีหลาย


ต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องใหญ่


กลุ่มนี้  มาติวที่ห้องวัฒนธรรม
เลยเป็นสภาพแบบนี้