ติวเฉพาะกิจ(2)

แข่งขันกันตอบ
นักเรียนไม่เยอะมาก  ใช้ห้องเล็กหน่อย
อีกครั้ง สำหรับการสอนนอกสถานที่ของสถาบันฯ   คราวนี้เป็นคิวของครูพี่อิงบ้าง   ก็โรงเรียนปากเกร็ด อีกเช่นกันผู้สอนถ่ายทอดอย่างเต็มที่
อีกเช่นกัน

วิทยาศาสตร์  ของถนัดเลย..คะ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน