ปรับตัวชี้วัดการเรียน เลียนแบบเกาหลี

ศธ. ประเมินระบบ กำหนดค่าเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาแบบอย่างจากเกาหลีและโคลัมเบีย

          นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้เดินทางไปเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะผู้แทน รมว.ศธ. เพื่อประชุมระดับรัฐมนตรีร่วมกับประเทศกัมพูชาจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย มองโกเลีย ไทยเวียดนาม ญี่ปุ่น เยอรมนี โคลัมเบีย ปาปัวนิวกินี และหมู่เกาะในแปซิฟิกเรื่องการประเมินระบบและการกำหนดค่าเทียบเคียงที่ส่งผล ต่อคุณภาพการศึกษา (SABER) ที่จัดโดยธนาคารโลก และองค์การยูเนสโก โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเสนอผลการดำเนินงาน และผลสะท้อนของการวิจัยหลักๆ ของการสำรวจโครงการนำร่อง SABER ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก

          นางเบญจลักษณ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้นำเสนอผลสำรวจโครงการนำร่อง SABER ผลการทดสอบ PISA ของนักเรียน และตัวอย่างการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเกาหลี และประเทศโคลัมเบีย พร้อมกันนี้ยังกำหนด Benchmarks หรือตัวชี้วัดเพื่อจัดทำจุดเทียบเคียงร่วมกัน ก่อนมีการเห็นชอบแนวทางการใช้ SABER เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยทุกประเทศต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ และต้องตรวจสอบข้อมูลของแต่ละประเทศให้ถูกต้องก่อนนำไปเผยแพร่