ติวเฉพาะกิจ

อุปกรณ์เพรียบพร้อม  ต่อการเรียนการสอน
เนื้อหาแน่น

ใช้ห้องประชุมเล็ก
ครูพี่มาร์ค กะ ครูพี่กิ๊ก ร่วมด้วยช่วยกัน

รอบนี้นักเรียนกว่า 200 คน
นักเรียนต่างสนใจอย่างขมักเขม้น
ใช้ห้องประชุมใหญ่ เพราะคาบนี้คนเยอะ

ด้วยความเป็นห่วงนักเรียนชั้น ม.3 กว่า 600 คน ของโรงเรียนปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
ทางโรงเรียนได้เชิญคุณครูจากสถาบันฯ  ให้เข้าไปติวเนื้อหาเพื่อสอบ