รับตรง สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 61

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน
เปิดรับสมัคร 8-24 มกราคม 2561

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ2.12.65

    Essentially, may be a|it is a} firm that designs on line casino gaming software program merchandise. Online platforms cooperate with dozens of gaming software program providers, and an fascinating truth is that a few of them operate in Bulgaria. That's right - variety of the} teams standing behind essentially the most successful on line casino games are Bulgarians - which justifies the nice respect from the complete on line casino group. Let's rapidly let you know a bit more about the most popular corporations that establish 카지노사이트 the local casinos' environment and on the leading betting web sites.

    ตอบลบ