มาแล้ว! รายชื่อสนามสอบ และจังหวัด/อำเภอที่เปิดสนามสอบ #GATPAT 61


สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี คลิกที่นี่
จังหวัดและอำเภอที่จะเปิดสนามสอบ GAT และ PAT 61 คลิกที่นี่