เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 2561 ตั้งแต่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. นี้

สทศ. เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. -25 ธ.ค. 2560 นี้
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า  ทั้งนี้ผู้สมัครสอบแกต-แพต และ สามัญ 9 วิชา จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และฝากผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ  ตัวอย่างข้อสอบได้ที่เวบไซต์สทศเช่นกัน อย่างไรก็ตามสทศ.ขอย้ำให้นักเรียนที่จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ตรวจสอบด้วยว่าในระบบทีแคสที่สนใจจะเข้าร่วมนั้นใช้อะไรเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกบ้าง ต้องสมัครตามเวลาที่กำหนดและสอบให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
หน้าเว็บไซต์สมัครสอบ http://www.niets.or.th/   http://202.29.102.160/ADM_STD/