ระเบียบการ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 2560
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร 2 มกราคม ถึง 19 เมษายน 2560
คุณสมบัติ
-เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
-เพศชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 161 เซนติเมตร ไม่มีรอยสักบนร่างกาย รอบอกไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร
จำนวนรับ 
ทุนกองทัพอากาศ 36 คน
ทุนส่วนตัว 20 คน