ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 จัดโดย แพทย์ นเรศวร

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 
วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมัครด่วนถึง 17 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
FB  numedcamp