รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง อาจารย์ 1 คนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา 10 คน  
เรียนเป็นโมดูล เรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มย่อย 
- ปี 1-2 เรียนที่ มจธ. ราชบุรี แบบ residential College ได้รับทุนภาคเรียนละ 56000 บาททุกคน !!
- ปี 3-4 เรียนที่ มจธ.บางมด ตามปกติ  ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามสาขาที่เลือกเรียน
เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2559 ถึง 9 มกราคม 2560