กำหนดการรับตรง คัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ คัดเลือกตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี
เปิดรับสมัครคัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

+ โครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT  
เปิดรับสมัคร 5 ธันวาคม 59 ถึง 15 มกราคม 60

+ โครงการคัดเลือกตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ใช้คะแนนวิชาสามัญ
เปิดรับสมัคร 6 กุมภาพันธ์ ถึง 19 มีนาคม 60