ค่าย CELCamp ครั้งที่ 6 จัดโดย วิศวะเคมี ลาดกระบัง

 
รายละเอียด : ค่าย CELCamp เป็นค่ายแนะแนวเชิงวิชาการ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะแนวให้กับน้องๆมอปลายที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เข้ามาหาประสบการณ์และเข้าใจคณะ และหลักสูตรของเราให้มากขึ้น
 
กิจกรรมภายในค่าย : จะมีการสอนวิชาพื้นฐานที่เรียนจริงในมหาวิทยาลัย และมีการทำแลปจริง นอกจากนี้ยังพาไปเยี่ยมชมโรงงานชั้นนำ(แต่จะเป็นที่ไหนนั้น ขออุบไว้ก่อน) และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย
 
ระยะเวลาที่จัด : ตั้งแต่วันที่ 10-14 ธันวาคม นี้ (ค้างคืน)
 
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤศจิกายนนี้
 
ค่าใช้จ่าย : 500 บาท (จ่ายตอนได้รับคัดเลือกแล้ว)