ขยายเวลา รับตรง โควตาเรียนดี สาขานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย และสาขาการถ่ายภาพ ลาดกระบัง 60
ขอขยายกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา แบบโควตาเรียนดี สาขานิเทศศิลป์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย และสาขาการถ่ายภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2560 
ขยายเวลารับสมัคร ถึง 8 ธันวาคม 2560