โควตา และ รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 เปิดรับสมัครแล้ว รวม 6,310 คน


รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

-โครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 21 คน
-ระบบรับตรง (รอบ1) จำนวน 5,008 คน
-ระบบโควตาพิเศษ
 จำนวน 1,281 คน
(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)
อ่านประกาศเพิ่มเติมเลือก
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1)
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.reg.ssru.ac.th/index.php