รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 1,429 คน
ประกาศกำหนดการ โควตาทั่วประเทศ  ม.ขอนแก่น ปี 2560 เปิดรับใน 93 สาขาวิชา รวมจำนวน 1428 คน  ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 ใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 น้องๆ ม.6 สมัครได้ เด็กซิ่วก็สมัครได้จ้า
เปิดรับสมัคร วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2560