ระเบียบการ รับตรงโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 2560
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ถึง 19 ธันวาคม 2559

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_03.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_04.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_05.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_06.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_07.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_08.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty2_011.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty2_02.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty2_03.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty2_04.gif

image: http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/images/faculty_01.gif