มาแล้ว ระเบียบการ โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60 รวม 1,576 คน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  1,576 คน
เปิดรับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน