เตรียมพร้อม รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560
มาแล้ว! KU Admission 2560 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 กับคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 
โครงการจะประกาศข้อมูลสาขาที่รับสมัครและรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกภายในวันที่ 17 ส.ค. 2559
FB  https://www.facebook.com/kuadmission