เตรียมพร้อม รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2560

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 30 จังหวัด

โดยใช้คะแนน GAT/PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนั้นอย่าลืมสมัครกันไว้ด้วย
 รายละเอียดการรับสมัคร ติดตามในเดือนพฤศจิกายน 2559