รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม มศว 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 
เปิดรับ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

1 ความคิดเห็น:

  1. Best casinos in the world to play blackjack, slots and video
    hari-hari-hari-hotel-casino-online-casinos-in-us 1xbet 먹튀 · blackjack (blackjack) · roulette https://deccasino.com/review/merit-casino/ (no Blackjack Video Poker · Video Poker 바카라 사이트 · Video Poker worrione.com · Video poker

    ตอบลบ