สรุปข้อมูลรับตรง ม.เชียงใหม่ 2560 รวมรับทั้งสิ้น 9,774 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
ระเบียบการจริงยังไม่ออกจ้า แต่มีข้อมูลสรุปการับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาแล้ว มีข้อมูล โควตาภาคเหนือ เกณฑ์คัดเลือก  เข้ามาดูว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างจะได้อ่านหนังสือถูกจ้า