รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 59
รับตรง บุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร ถึง 29 มกราคม 2559 จำนวน 2 โครงการ
โครงการรับนักศึกษาเขตภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน (โควตาจังหวัด) ปีการศึกษา 2559
โครงการรับตรง ด้ววิธีพิเศษ