รับตรงทั่วประเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559ประกาศรับสมัคร นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี2559
โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


โครงการบุตข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ จำนวน 14 คน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 42 คน
เปิดรับมัคร 16-27 ธันวาคม 2558
รับสมัครออนไลน์ทาง http://nursepolice.thaijobjob.com/

เอกสารประกอบ: