ระเบียบการรับสมัคร และ ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559


นับจากนี้เหลือเวลาเพียง 4 เดือนครึ่งเท่านั้นครับ น้องจะต้องสอบ ครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต !!!
การสอบ GAT/PAT 1/2559 ในวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2558