รับตรง นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ ปีการศึกษา 58


กองทัพอากาศ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2558
คุณสมบัติ เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปีในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) ส่าหรับในปี 2558 นี้ต้องเป็นผู้ที เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://atts.ac.th/