รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศษสตร์ ศรีราชา 58


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 260 คน โดยกำหนดให้ใช้ผลคะแนนการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 
หน้าเว็บไซต์  http://admission.eng.src.ku.ac.th/admission.php