เปิดรับสมัครแล้ว โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 58

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายระดับ ม.3 ม.6 ปวช. หรือ ปวส. เข้าศึกษาในโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558
 
เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.admission.kmutnb.ac.th/proceeding.html