กำหนดการรับตรง และ คุณสมบัติ รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก 2558


กำหนดการรับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2558
- ระบบคัดตรงจากพื้นที่  5-12 มกราคม 58
- ระบบรับตรง 26 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 58
- ระบบแอดกลาง 8-22 พฤษภาคม 58
สถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดคุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครในระบบรับสมัครฯ ทุกระบบการรับสมัครจำเป็นต้องมี ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป ที่http://admission.pi.in.th/admission/document/2558-Generally-Admissions[001]-GenerallyProperties[General].html
๒. คุณสมบัติด้านการศึกษา ที่http://admission.pi.in.th/admission/document/2558-Generally-Admissions[001]-GenerallyProperties[Education].html
๓. คุณสมบัติด้านสุขภาพ ที่http://admission.pi.in.th/admission/document/2558-Generally-Admissions[001]-GenerallyProperties[Health].html

สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระบบการรับสมัคร จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป