รับตรง หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตัล ม.ธรรมศาสตร์ 58


โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิตัลและสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 16 มกราคม 2558