เปิดรับตรง วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558


 
รับตรงหลักสูตร ISC: Industrial Science and Management (International Program) หรือวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิดสามกลุ่มวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีประยุกต์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 
รับตรง ยื่นคะแนนผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ (TU-GET / SAT I / SMART I / TOEFL หรือ IELTS)
รับสมัคร 3 ตุลาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558

สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น สนใจดูรายละเอีดยเพิ่มเติมที่ www.isctu.com หรือสอบถามที่ 09-9051-5130 / isci.tu@gmail.com