ค่ายเจาะจิต ครั้งที่11 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันกับค่ายเจาะจิต ครั้งที่11
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2557
- เปิดรับสมัครวันที่ 8-22 กันยายน 2557 -
ติดตามข่าวสารได้ที่
Facebook : ค่ายเจาะจิต
IG : jorjitcu
หน้าหลัก  https://www.facebook.com/jorjitcu