Openhouse SMST 2014 งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่12


"อนาคต กำหนดได้ด้วยตัวเราเอง 
ถ้าวันนี้เรายังไม่แน่ใจ ก็อย่ารอช้าที่จะหาคำตอบ"

ใครที่อยากรู้ว่า"หมอ"ใช่สำหรับเราจริงๆรึเปล่า 
พบกันได้ที่งานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ครั้งที่12 
หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www.facebook.com/OpenhouseSMST2014?fref=nf