รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 58

 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์   ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2558 ในโครงการ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน  
 
เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2557
 
จำนวนรับสมัคร  
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี  30 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี 30 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 15 คน
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร  30 คน