รับตรง หลังแอดฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 57


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม (รอบหลัง admission 2557) จำนวน 8 คน

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครและยื่นเอกสารคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT1 ด้วยตนเอง
ได้ตั้งแต่วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557 (เวลา 08.30-16.30 น.)
สมัครด้วยตนเองที่... สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
02-419-8987 และ 02-419-5524