รับตรง Admissions กลาง สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2557 เปิดรับ 18-24 มิถุนายนนี้

 
รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก  เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบสอบกลาง 
Admissions ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 18-24 มิถุนายน 2557