รับตรง คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2557 จำนวน 530 คน !!

 
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 530 คน ใน 10 หลักสูตร
 
เปิดรับสมัคร ถึง 15 กรกฎาคม 2557