จุฬา ประกาศผลรับตรง 16.00 น. / เชียงใหม่ประกาศผล 15.00 น

ประกาศผล จุฬา 16.00 น
เชียงใหม่ 15.00 น 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.atc.chula.ac.th/

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www3.reg.cmu.ac.th/special/57/index.php