โปรแกรมช่วยคำนวนคะแนน รับตรง จุฬาฯ 2557


โปรแกรมช่วยคำนวนคะแนน รับตรง จุฬาฯ 2557

มีข้อมูลคะแนนย้อนหลังให้ด้วย  แต่ระบบรับตรงปีนี้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนมาก ดังนั้นใช้เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้น
ไม่สามารถบอกได้ว่า เราจะสอบติด หรือไม่ติดหรือไม่
หน้าเว็บไซต์  http://161.200.98.12/Default.aspx