ค่าย FIBORobocamp #3 จะะสร้างหุ่นยนต์มาที่ค่ายนี้เลย !!

RoboCamp3 1
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์พื้นฐาน น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหุ่นยนต์ กลไกการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ตรวจวัดและอุปกรณ์ขับเคลื่อนพื้นฐาน การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยดิจิตอลเบื้องต้น และประสบการณ์ในการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557 (ค่าย 5 วัน 4 คืน)
ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าใช้จ่าย
- 1,000 บาท รวมค่าดำเนินกิจกรรม ค่าอาหารและที่พัก 

กำหนดการต่างๆ
ปิดรับใบสมัครวันที่                10 เมษายน 2557
ประกาศผลวันที่                    21 เมษายน 2557
ทาง www.fibo.kmutt.ac.th หรือ www.facebook.com/fibokmutt
ชำระค่าลงทะเบียน                21 – 30 เมษายน 2557
ร่วมกิจกรรม                          29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม. 4 - 6 หรือ ปวช. 1 – 3 (ปีการศึกษา 2557) ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ และอยากได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์จากวัสดุพื้นฐาน *ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์  http://fibo.kmutt.ac.th หรือ http://www.facebook.com/fibo.kmutt

การติดต่อ
Tel : 02-470-9715, 086–886–0568 (พี่ไทร)

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ http://goo.gl/zo26Et และพิมพ์ใบสมัครค่าย http://goo.gl/Gua07i
2. กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปขนาด 1 นิ้ว และแนบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักเรียน และใบขออนุญามาร่วมค่ายจากผู้ปกครอง
3. ส่งเอกสารมาที่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เชตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557

รายละเอียดกิจกรรม โดยสังเขป
 29 พฤษภาคม 2557
ลงทะเบียน / พิธีเปิด
กิจกรรมภาพรวมองค์ประกอบของหุ่นยนต์
กิจกรรมศึกษาส่วนประกอบของหุ่นยนต์
กิจกรรมเปิดโลกหุ่นยนต์
30 พฤษภาคม 2557
-          เรียนรู้การใช้เครื่องมือและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
-          กลไกการเคลื่อนที่และระบบควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย
-          สร้างหุ่นยนต์ตัวแรกกับ My First Robot
31 พฤษภาคม 2557
-          กลไกการหยิบจับและการควบคุมด้วยเซ็นเซอร์เบื้องต้น
-          กิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์
-          ระดมสมองพัฒนาโครงงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มิถุนายน 2557
-          ระบบการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเบื้องต้น
-          การออกแบบโครงงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-          พัฒนาโครงงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มิถุนายน 2557
-          พัฒนาโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-          นำเสนอผลงานโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / พิธีปิด