รับตรง โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และการออกแบบ รอบที่ 2 บางมด 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 
โครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (รอบที่ 2)
 
ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร 3-31 มีนาคม 2557