รับตรง ม.บูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ และ ภาคตะวันออก 12 จังหวัด หมดเขตรับสมัคร 8 เมษายน นี้ !!


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ใน โครงการรับตรงทั่วประเทศ และ โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ)
- ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  (ผู้สมัครอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร)
- เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่
- ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คลิกที่นี่
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด)
- ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  (ผู้สมัครอ่านทำความเข้าใจก่อนทำการสมัคร)
- เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์  คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี คลิกที่นี่