โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 57

คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตาพิเศษสำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปี 2557
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นบุตรของเกษตรกร เข้าศึกษาต่อคณะเกษตร กำแพงแสน ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์, สมัครด้วยตนเอง และสมัครทางหน้าเว็บไซต์ ในระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 28 มี.ค. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมตาม link ด้านล่าง