โควตา “ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์” พระจอมเกล้าธนบุรี 2557


รับสมัครนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำหรับผู้ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์)
รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557