กำหนดการใหม่ รับตรง เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1


รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557
Update ระเบียบการใหม่ 27 มกราคม
สอบข้อเขียน  1-2 มีนาคม 2557
ประกาศผล 18 มีนาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2557
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์  27 มีนาคม 2557
รายงานตัว 31 มีนาคม 2557