ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557


 ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557UploadImage

GAT/PAT ครั้งที่1/2557 (เดิมสอบ7-10 ธันวาคม 2556)
เลื่อนเป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557
ประกาศผลสอบ 24 เมษายน 2557

 
GAT/PAT ครั้งที่2/2557 (เดิมสอบ8-11 มีนาคม 2557)
เลื่อนเป็นวันที่ 26-29 เมษายน 2557
ประกาศผลสอบ 29 พฤษภาคม 2557


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) • NIETS
www.niets.or.th/