4 เหล่าทัพ ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

 
4 เหล่าทัพ ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2557 ครบทุกเหล่าทัพ โดยในส่วนของกองทัพบกทำการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 3 กุมภาพันธ์ 2557 - 10 มีนาคม 2557
ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่ http://www.rpca-admission.com

กองทัพเรือ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 มกราคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
สอบภาควิชาการ (รอประกาศ)
ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtna.ac.th
 
กองทัพอากาศ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2 มกราคม 2557 - 17 กุมภาพันธ์ 2557
สมัครทางไปรษณีย์ 2 มกราคม 2557 - 31 มกราคม 2557
สมัครทางด้วยตนเอง 6 มีนาคม 2557 - 10 มีนาคม 2557
สอบภาควิชาการ 4 เมษายน 2557
ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.rtafa.ac.th
กองทัพบก
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 9 ธันวาคม 2556 - 20 มีนาคม 2557
สอบภาควิชาการ 2 เมษายน 2557
ดูรายละเอียดรับสมัครสอบได้ที่  http://www.crma.ac.th