ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 6 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ค่ายพยาบาลในฝันครั้งที่ 6 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช มาแล้วจ้า
เปิดรับสมัครถึง 4 ธันวาคม 2556 นี้ วันจัดค่าย  14-15 ธันวาคม 2556
รายละเอียด https://www.facebook.com/born2benurse