รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ 57


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครผ่านระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละสาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน 
เปิดรับสมัคร 11 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2556