ระเบียบการรับตรง ม.บูรพา รับตรงทั่วประเทศ และ โควตาภาคตะวันออก 57


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ใน โครงการรับตรงทั่วประเทศ และ โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด เปิดรับสมัครรอบแรก  6 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2557   ( โดยครั้งที่ 2 ใช้ วิชาสามัญด้วยนะครับ ดูระเบียบการด่วน)
  ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๑ ปฏิทิน 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๔ จำนวนรับ  ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๕ การสมัคร ค่าธรรมเนียม การสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ประกาศผล การรายงานตัว 
        ระเบียบการรวมทั้งฉบับ

    ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๑ ปฏิทิน 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๓ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๔ จำนวนรับ  ครั้งที่ ๑  ครั้งที่ ๒
        ระเบียบการ ส่วนที่ ๕ การสมัคร ค่าธรรมเนียม การสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย ประกาศผล การรายงานตัว 
        ระเบียบการรวมทั้งฉบับ

    หมายเหตุ
   - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643 


    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
        ระเบียบการ คลิกที่นี่ 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643